Wie mag er in de (mantel)zorgwoning wonen?


Een mantelzorgwoning is bedoeld voor mensen met een zorgbehoefte; bijvoorbeeld zorgbehoevende ouderen, chronisch zieken of jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking. Er mogen maximaal 2 personen in wonen. Voor het plaatsen van een (mantel)zorgwoning moet er sprake zijn van een zorgrelatie en is er in de meeste gevallen een doktersverklaring nodig. Voorbeeld: U bent mantelzorger van uw vader.

 1. De (mantel)zorgwoning wordt bij uw woning geplaatst en uw vader verhuist naar de (mantel)zorgwoning.
 2. Uw vader blijft in zijn eigen woning wonen en de mantelzorgwoning wordt bij zijn huis geplaatst en u verhuist naar de mantelzorgwoning.
Let wel: Na het beëindigen van de zorgrelatie dient de (mantel)zorgwoning weer onbewoonbaar gemaakt te worden of worden verkocht. Green Care Living BV kan u hierbij helpen.
Waar mag je een (mantel)zorgwoning bouwen?


De (mantel)zorgwoning mag uitsluitend bij een bestaande woning worden gebouwd, bijvoorbeeld:

 • achterin de tuin
 • op de oprit
 • aansluitend aan het huis
 • op het erf
Wat zijn de voordelen van een (mantel)zorgwoning?


Wanneer de gezondheid verandert, veranderen ook de woonbehoeften. Hetzelfde geldt wanneer een kind met een zorgbehoefte ouder wordt. Een (mantel)zorgwoning biedt dan comfort, gemak en privacy aan zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger. Voordelen mantelzorger:

 1. u hoeft geen aanpassingen te verrichten aan uw bestaande woning of,
 2. u kunt dichter in de buurt van de zorgbehoevende wonen
 3. u behoudt uw privacy;
 4. u bespaart tijd en kosten
Voordelen zorgbehoevende:
 1. benodigde zorg is binnen handbereik;
 2. u blijft zelfstandig wonen en behoudt uw privacy
 3. u blijft wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.
Is er voor het plaatsen van een (mantel)zorgwoning een vergunning nodig?


In de meeste gevallen is er geen vergunning nodig. Dit wil niet zeggen dat er geen regels zijn. Zo moet u kunnen aantonen dat de zorgbehoevende een zorgindicatie heeft. Daarnaast moet de woning voldoen aan het Bouwbesluit.
Wat is de levertijd?


Afhankelijk van de voorzieningen en eventuele aanpassingen die in of aan de (mantel)zorgwoning moeten worden aangebracht, is de levertijd op dit moment ca. 12 weken.
In welke mate kan de (mantel)zorgwoning aangepast worden?


De (mantel)zorgwoning is volledig in te richten naar wens en behoefte. Dankzij ons samenwerkingsverband met diverse partners op het gebied van wonen en zorg, kunnen nagenoeg al uw wensen gerealiseerd worden.
Kan ik mijn eigen meubels meenemen naar de (mantel-)zorgwoning?


De (mantel)zorgwoning leveren we kant-en-klaar op. Om de (mantel)zorgwoning snel uw thuis te maken is het mogelijk om (een deel van) uw eigen interieur mee te verhuizen.
Hoe groot is de (mantel)zorgwoning?


We hanteren standaard 2 groottes; 55 en 70 m2. E.e.a is echter wel afhankelijk van de oppervlakte van uw tuin/ erf en het aantal vierkante meters bijgebouwen. Green Care Living BV adviseert en ondersteunt u ook op het gebied van wet- en regelgeving omtrent (mantel)zorgwoningen. Green Care Living levert maatwerk. Op speciaal verzoek kunnen de afmetingen en de afwerking van de woning geheel afgestemd worden conform persoonlijke wensen.
Wat kost de (mantel)zorgwoning?


De kosten van een (mantel)zorgwoning zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • de grootte van de woning
 • de gewenste afwerking en het interieur
 • benodigde en gewenste hulp- en zorgvoorzieningen
 • overige maatwerk voorzieningen
Green Care Living levert maatwerk. U ontvangt derhalve altijd een offerte conform uw wensen en afgestemd op de mogelijkheden.
Heeft een (mantel)zorgwoning in mijn tuin gevolgen voor de WOZ-waarde van mijn huis?


Neen. Sinds 1 januari 2017 is dit niet meer het geval. Dit staat in de Waarderingsinstructie die geldt vanaf 1 januari 2017.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. Op deze pagina geven we alvast antwoord op veelgestelde vragen. Wilt u (aanvullende) informatie? Vult u dan het contactformulier in zodat we u van de juiste informatie kunnen voorzien.