Gelukkig Hoger Paar

LEEFBAARHEID

Voor mensen met een chronische ziekte, lichamelijke of geestelijke beperking zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Een nieuwe dimensie in

zorgen voor elkaar

De vraag en behoefte aan mantelzorg groeit.

  • Door de eisen die mensen stellen aan de kwaliteit van leven

  • Door demografische ontwikkelingen (absolute toename aantal ouderen)

  • Door veranderingen in het zorgbeleid willen en moeten we steeds langer zelfstandig blijven wonen.

  • Niet alleen om zo lang mogelijk zelfstandig mee te blijven doen in de maatschappij, maar ook om zorg en maatschappelijke ondersteuning betaalbaar te houden.

Schermafbeelding 2020-05-18 om 14.41.05.

1000

De vraag naar goede (maatwerk) zorgvoorzieningen neemt maandelijks met

± 1.000 units/bedden toe.

1:10

De reguliere gezondheidszorg (1:10 bedden in een ziekenhuis wordt oneigenlijk bezet, hetgeen enorme maatschappelijke kosten veroorzaakt) is hierdoor verstopt geraakt.

25K

Het huidige tekort bedden bedraagt ± 25.000.

250K

Onderzoek naar de woonwensen van 65+ers toont aan dat meer dan de helft in een huis woont dat minder geschikt is voor ouderen. Er is momenteel vraag naar 250.000 woningen.

De zorgwoningen van Green Care Living zijn dé oplossing voor het vergroten van leefbaarheid en de toenemende vraag naar mantelzorg in de eigen vertrouwde omgeving.

Onze (mantel)zorgwoningen zijn geschikt voor iedereen met een zorgbehoefte. De bewoner van de zorgwoning hoeft niet per se een ouder persoon te zijn.

Elke  (mantel)zorgwoning

van Green Care Living wordt volledig op maat gemaakt en voorzien van noodzakelijke en gewenste zorg-, hulp- én woonvoorzieningen.